Tu Allan

Tu Allan Bwthyn Dan Y Coed

Y Tŷ

Tŷ cerrig traddodiadol yw’r adeilad. Mae’r ffenestri a drysau yn dyddio o’r degawd 1840. Llechi Cymreig sydd ar y to a adnewyddwyd ac insiwleiddiwyd yn ddiweddar.

Lleoliad

Lleolir y tŷ ar y B4569 rhwng Llanidloes a Chaersws. Ar fap O.S. y cyfeirnod grid yw 1.25000, 958855. Mae’r ffordd yn brysur o bryd i’w gilydd gyda thraffig lleol ond mae’r waliau trwchus, ffens y tŷ a’r cyflymdra o 30 milltir yr awr ar y ffordd yn golygu bod sŵn y traffig ddim yn rhy drafferthus. I gyrraedd Llanidloes byddwch yn mynd dros y Bont Hir dros yr Afon Hafren. Mae’r daith hyfryd yna yn cymryd 10 munud ar droed, 5 munud ar gefn beic a 2 funud mewn car. (Mae Maes Parcio di-ddal ar gael yn y dref).

Yr ardd

Mae’r ardd yn codi yn serth y tu ôl i’r bwthyn. Mae’r nodwedd hon yn gyffredin iawn yn yr ardal achos adeiladwyd tai ar ochr y bryn o le cloddiwyd y cerrig. Wrth ochr y tŷ, mae lôn fach yn ymuno â llwybr cul sy’n codi’n llethr ac yn arwain at lawnt uwch ben y tŷ. Mae nant yn llifo i lawr o dop yr ardd ac achos hyn a serthder y tir, bydd rhaid i rieni gadw llygad ar blant bach bob amser. Bydd plant hŷn yn meddwl bod yr ardd yn lle cyffroes. Mae’n hawdd cyrraedd llwybrau Coedwig Tan yr Allt sy’n gyfagos wrth sgrialu 30 medr uwchben yr ardd. Mae’r goedwig fawr hon yn perthyn i’r gymuned. Mae yna goed derw a ffawydd a llawer o lwybrau gwahanol, yn cynnwys darnau o Ffordd Glyndŵr a Ffordd Hafren. Felly, bydd hi’n bwysig bod rhieni yn penderfynu pa mor bell mae plant yn cael mynd ar eu pennau eu hunain.

Mae’r golygfeydd o’r lawnt uchaf dros Ddyffryn Hafren yn hyfryd. Mae yna seddau a barbiciw bach – lle braf i ymlacio yn yr awyr iach ac i wylio adar megis: cnocellod y
coed, dringwyr bach a barcutiaid cochion sy’n hedfan uwchben.

[nggallery id=2]