Telerau ac Amodau

Telerau ac Amodau

Croeso i wefan Danycoed. Os byddwch yn parhau i bori a defnyddio’r wefan hon, rydych yn cytuno i gydymffurfio â’r ac yn cael ei rwymo gan y telerau ac amodau defnyddio, sydd ynghyd â’n polisi preifatrwydd llywodraethu Danycoed perthynas â chi mewn perthynas â’r wefan hon. Os ydych yn anghytuno ag unrhyw ran o’r telerau ac amodau hyn, peidiwch â defnyddio ein gwefan.
Mae’r term ‘Danycoed’ neu ‘ni’ neu ‘ni’ yn cyfeirio at berchennog y wefan sydd â’i swyddfa gofrestredig yn 16 Penygraig, Llanidloes SY18 6AL.

Mae’r term ‘chi’ yn cyfeirio at y defnyddiwr neu borwr ar ein gwefan.
Mae’r defnydd o’r wefan hon yn amodol ar y telerau canlynol o ddefnydd:
• Mae cynnwys y tudalennau ar y wefan hon ar gyfer eich gwybodaeth gyffredinol a defnyddio yn unig. Mae’n amodol i newid heb rybudd.
• Mae’r wefan hon yn defnyddio cwcis i fonitro dewisiadau pori.
• Nid ydym ni nac unrhyw drydydd parti yn darparu unrhyw warant neu warant ynghylch cywirdeb, amseroldeb, perfformiad, cyflawnder nac addasrwydd y wybodaeth a deunyddiau dod o hyd neu a gynigir ar y wefan hon at unrhyw ddiben penodol. Rydych yn cydnabod y gall gwybodaeth o’r fath a deunyddiau yn cynnwys gwallau neu gamgymeriadau ac rydym yn benodol yn eithrio atebolrwydd am unrhyw wallau neu gwallau o’r fath i’r graddau eithaf a ganiateir gan y gyfraith.
• Mae eich defnydd o unrhyw wybodaeth neu ddeunyddiau ar y wefan hon ar eich menter eich hun, lle na fyddwn yn atebol. Bydd yn eich cyfrifoldeb chi yw sicrhau bod unrhyw gynnyrch, gwasanaethau neu wybodaeth sydd ar gael drwy’r wefan hon bodloni eich gofynion penodol.
• Mae’r wefan yn cynnwys deunydd sy’n eiddo i neu wedi’i drwyddedu i ni. Mae’r deunydd hwn yn cynnwys, ond heb fod yn gyfyngedig i, dyluniad, gosodiad, edrychiad, ymddangosiad a graffeg. Gwaherddir atgynhyrchu heblaw yn unol â’r hysbysiad hawlfraint, sy’n ffurfio rhan o’r telerau a’r amodau hyn.
• Mae pob nod masnach a atgynhyrchir yn y wefan hon, nad ydynt yn eiddo, neu’n drwyddedig i’r gweithredwr, yn cael eu cydnabod ar y wefan.
• Gall eu defnyddio heb awdurdod o’r wefan hon arwain at hawliad am iawndal a / neu fod yn dramgwydd troseddol.
• O bryd i’w gilydd, efallai y wefan hon hefyd yn cynnwys cysylltiadau â gwefannau eraill. Mae’r cysylltiadau hyn yn cael eu darparu er hwylustod i chi roi rhagor o wybodaeth. Nid ydynt yn golygu ein bod yn cymeradwyo’r wefan (au). Nid oes gennym unrhyw gyfrifoldeb am gynnwys y wefan cysylltiedig (au).
• Eich defnydd o’r wefan hon ac unrhyw anghydfod sy’n deillio o ddefnydd o’r fath ar y wefan yn amodol ar gyfreithiau Lloegr, Gogledd Iwerddon, yr Alban a Chymru.