Pris / Argaeledd

Prisiau / Argaeledd

Pris

£ 350 yr wythnos | £ 400 ar gyfer gwyliau’r haf.

Y tu allan i’r gwyliau ysgol, gall gwyliau byr eu harchebu am £ 100 ar gyfer y noson gyntaf a £ 50 ar gyfer pob noson ddilynol (hyd at wythnos!).