Dan Y Coed

Dan Y Coed Hunan Arlwyo Bwthyn Gwyliau

Bwthyn gyda lle cysgu i 4 o bobl yw Dan y Coed. I fyny’r grisiau, mae ‘na un llofft ddwbl gydag ystafell molchi yn gysylltiedig ag un llofft gyda dau wely. Mae’r tŷ, a adeiladwyd 200 mlynedd yn ôl, yn Adeilad Rhestredig Gradd 2. Dewiswyd y dodrefn i adlewyrchu cymeriad traddodiadol y tŷ gyda’i drawstiau gweladwy o goed derw.

Cynhesir y bwthyn gan stôf coed sydd hefyd yn rhan o’r system gwres canolog.
Bydd fasged o goed tân yn y tŷ yn barod i chi. Mae coed ychwanegol yn cael ei storio tu allan yn yr ardd. Mae ‘na wres o dan lawr yn yr ystafell ymolchi hen steil, sydd yn cadw’r lle yn gynnes. I lawr grisiau, mae’r gegin newydd a’r lolfa gyfforddus yn rhan o un ystafell fawr. Mewn pob stafell, mae’r ffenestri bae gwreiddiol yn wynebu tuag at y De gyda golygfa dros Ddyffryn Hafren a thuag at y bryniau pell.

Llwybr bach serth a chul sydd yn dringo i’r ardd. O’r lawnt gysgodol a chudd ar y top, mae’r olygfa’n rhyfeddol. Mae coedwig Tan yr Allt yn gyfagos i’r ardd. Ar ôl sgrialu tipyn bach yn bellach, mi fyddwch yn cyrraedd llwybr y goedwig sydd yn
arwain at Ffordd Glyndŵr a Ffordd Hafren.

Golygfa o Canolbarth Cymru o'r tu mewn

Golygfa o Canolbarth Cymru o

Dan Y Coed

Tu mewn Dan Y Coed

Tu mewn Dan Y Coed

Mae’r gegin, sydd yn steil ‘Siglwr’, yn cynnwys sinc dwbl, peiriant golchi llestri, oergell a ffwrn drydan. Mae yna ddigon o le i bedwar cael bwyd o gwmpas y bwrdd coed derw.

Calon y lolfa yw’r aelwyd llechi gyda’i stôf coed. Mae teledu, llyfrau, gemau bwrdd a DV/FDs ar gael yn y lolfa hefyd.

Lleolir y peiriant golchi, y sychwr dillad a’r rhewgell mewn cegin fach gefn.

Os oes angen crud, cadair uchel neu gwarbac i gario plentyn gofynnwch i ni cyn cyrraedd.

Gyda threfniant o flaen llaw gall ci sy’n ymddwyn yn dda cael aros yn y tŷ-
cysylltwch â ni’n gyntaf os gwelwch yn dda. Bydd daliad o £20 ar gyfer y gwaith glanhau ychwanegol.

Mae lle i barcio dau gar, naill ai ar y lôn wrth ochr y bwthyn, neu ar y ffordd o flaen y tŷ.
 

Mae'r Resevoir Clywedog gerllaw yn cynnig hwylio, pysgota, cerdded, beicio a gyrru yn scenary trawiadol.

Mae'r Resevoir Clywedog gerllaw yn cynnig hwylio, pysgota, cerdded, beicio a gyrru yn scenary trawiadol.

Neuadd y Farchnad canoloesol hanesyddol bellach yn amgueddfa sy'n ymroddedig i adeiladau pren ffrâm nodweddiadol o'r ardal.

Neuadd y Farchnad canoloesol hanesyddol bellach yn amgueddfa sy'n ymroddedig i adeiladau pren ffrâm nodweddiadol o'r ardal.

Rydych chi groesi Long Bridge wrth i chi fynd i mewn i'r dref, taith gerdded o 5 munud y bwthyn

Rydych chi groesi Long Bridge wrth i chi fynd i mewn i'r dref, taith gerdded o 5 munud y bwthyn.