Archwilio’r ardal

Archwilio’r ardal

 

Cerdded

Llwybrau natur hardd o bob math sydd yn yr ardal, er enghraifft: Bryn Tail, Clywedog, Tarddiad yr Afon Hafren, Gilfach, Hafod, Nant yr Arian a Dyffryn Elan.
Maent yn amrywio o1 km i 15 km hir, gydag arwyddion clir. Maent yn weddol agos at Dan y Coed mewn car, gyda rhai dim ond 5 munud i ffwrdd a’r lleill dim mwy na 40 munud. Mae hi’n bosibl cerdded yn syth o’r tŷ neu bydd Lisa’n fodlon mynd â cherddwyr i fan penodol er mwyn iddynt gerdded yn ôl i’r bwthyn. Bydd Lisa hefyd yn falch o roi gwybodaeth am droeon sy’n addas i grwpiau amrywiol. Mae yna ddewis o deithiau gyda rhaeadrau, copaon mynydd, golygfeydd y môr, coedwigoedd, a thir fferm.

Beicio

I bobl anturus mae gan Nant yr Arian a Choedwig Hafren llwybrau beiciau mynydd o safonau gwahanol sydd yn llawer o hwyl. Os hoffech rywbeth haws, mae traciau ar hen reilffyrdd gyda golygfeydd anhygoel ar gael yn Nyffryn Elan ac Aber Mawddach.
Mae hi’n hwylus i fynd am dro yn syth o’r tŷ – nid yw’r tafarnau lleol yn bell chwaith! Mae croeso i chi ofyn am awgrymiadau gan Lisa ac efallai bydd hi’n bosibl llogi beiciau am ddiwrnod neu, os dymunwch, am eich gwyliau cyfan.

Ar lan y Môr

Aberystwyth yw’r dref agosaf ar yr arfordir. Mae’n lle bywiog iawn gyda’r Brifysgol, Canolfan y Celfyddydau, dwy sinema, bob math o siopau, caffis a hyd yn oed bywyd nos!

Yn Aberdyfi, mae’r traethau tywodlyd yn hyfryd iawn. Lle braf i bysgota am grancod yw hyn hefyd. Bydd rywbeth i bawb ei wneud yma. Cerddwch ar y cai i edrych ar y cychod, dewiswch eich ffefryn hufen iâ, edrychwch ar olygfeydd hardd a’r machlud haul, ewch am bryd o fwyd blasus – dyma sut i dreulio diwrnod perffaith!

Os hoffech fowlio, nofio a hwyl y ffair, Clarach yw’r lle i chi.

Mae hi’n cymryd llai nag awr i gyrraedd y trefi hyn i gyd o’r bwthyn.

Gerddi

Lle sy’n codi’r ysbryd yn wir yw Gardd Nain (Grandma’s Garden) ym Machynlleth.
Mae’r blodau a’r farddoniaeth yn adlewyrchu agwedd optimistaidd y perchennog a’i theulu. Trwy’r flwyddyn mae gerddi Castell Powis yn fendigedig.

Llanidloes

Byddwch yn darganfod llawer o lefydd hyfryd yn y dref: siopau hen bethau, caffis -dewiswch rhwng bwyty modern y Unicorn, caffi traddodiadol y Traveller’s Rest, neu gaffi organig y Great Oak. Mae yna hefyd Canolfan Chwaraeon gyda gwersi Ioga a chadw’n heini a phwll nofio, amgueddfeydd (un am hanes lleol ac un arall am adeiladau ffrâm pren), orielau a thafarnau gwych gyda chwrw lleol a cherddoriaeth werin neu felan gyda’r nos. Chwiliwch am lyfrau newydd ac ail-law ar silffoedd Siop Lyfrau’r Great Oak. Beth bynnag sydd arnoch chi angen, mae hi yma – archfarchnad, fferyllfa, Canolfan Iechyd, siop ddillad ffasiynol, siopau grefftau Cymreig ag anrhegion o bob math, a siop arbennig i gerddwyr.

 
[nggallery id=3]