WP Google Maps Error

In order for your map to display, please make sure you insert your Google Maps JavaScript API key in the Maps->Settings->Advanced tab.

Sut i ddod o hyd i ni

Os ydych yn teithio i Lanidloes drwy Cludiant Cyhoeddus, yna mae gennych yr opsiwn o fysiau a The National Express sy’n mynd drwy ac am fanylion ewch i Llanidloes.com..

Mae ein gorsaf drenau agosaf yw Caersws, lle mae trenau’n cyrraedd / gadael bob dwy awr.
Mae’r llwybr Bysiau Cenedlaethol Express o Lundain yn mynd trwy Llanidloes bob dydd, fel arfer tua 7pm yn y nos.
Bysiau lleol yn rhedeg o ac i Aberystwyth, Rhaeadr Gwy, y Drenewydd a’r Amwythig. Edrychwch ar wefan Cyngor Sir Powys am wybodaeth ddiweddaraf ac amserlenni.


walkers welcome

Copyright ©2012 www.cottages-midwales.co.uk - Designed by Evans Above